Secundair Onderwijs

BOEK HIER JE AFSPRAAK MET EEN ADVISEUR UIT JOUW PROVINCIE

UNIZO Onderwijs & Ondernemen (O&O) inspireert tot, informeert rond en initieert ondernemerschapscompetenties en ondernemingszin en creëert reële kansen voor ondernemend talent. We slaan de brug tussen het onderwijsveld en het ondernemerschapslandschap. 


Concreet bieden wij 2 begeleidingstrajecten (Plankgas & Plankgas Pop-Up) aan waarin de ondernemende skills van leerlingen getriggerd worden. We maken leerlingen enthousiast voor het ondernemerschap en versterken hun ondernemerstalenten
Tegelijkertijd bieden we tools en ondersteuning aan voor leerkrachten om het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden te integreren in hun vakken.

 

Ons aanbod bestaat uit vier belangrijke pijlers:

  • Inspireren & Informeren

Het Plankgas traject biedt de mogelijkheid om idee uit te werken tot een concreet ondernemingsplan. We laten leerlingen in het secundair onderwijs kennismaken met ondernemerschap en willen hun ondernemerschapscompetenties versterken. 
Om de leerlingen extra uit te dagen, bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plankgas ondernemingsplanwedstrijd. 

➩ Vraag HIER je Plankgas licentie aan.

Daarnaast is het ook mogelijk om een verkorte versie van het Plankgas traject te volgen aan de hand van het Plankgas Light Traject. Tijdens dit traject krijgen de leerlingen de mogelijkheid om met behulp van het Business Model Canvas hun ondernemingsidee verder vorm te geven.

➩ Vraag HIER je Plankgas Light licentie aan.

  • Experimenteren & Kennis maken

Met het Plankgas Pop-Up traject stimuleren we ondernemingszin en ondernemerschap in het secundair onderwijs. De leerlingen kunnen de theorie omzetten in de praktijk en hun persoonlijke skills ontdekken en verder aanscherpen. De ‘Pop-Up’ is een pedagogisch project dat werkt volgens de basisprincipes van een eenmanszaak. Daarnaast kunnen de leerlingen ook meedoen aan de Pop-Up Awards, een wedstrijd verbonden aan het Plankgas Pop-Up traject om de ondernemende leerlingen in de schijnwerpers te zetten.

➩ Vraag HIER je Plankgas Pop-Up licentie aan.

  • Sensibiliseren en professionaliseren

De workshops zijn gepersonaliseerde sessies die de focus leggen op ondernemingszin en ondernemerschap. Het doel van deze sessies is kennisdeling te bewerkstelligen vanuit een praktisch oogpunt. Via de WOM's bieden we scholen de mogelijkheid om sessies in het kader van 'ondernemend onderwijs' aan te vragen.

  • Digitaliseren

Met als doel om de digitale competenties van de leerkrachten van het secundair onderwijs verder te professionaliseren hebben we de Digitale Inspiratie Dag, een online format, ontwikkeld. 

 

Onze partners