Empathy map

De Empathy Map is een concept dat je helpt om dieper inzicht te krijgen in de belevingswereld van de belangrijkste klanten binnen je doelgroep.
Wanneer de Empathy Map met de juiste informatie wordt gevuld, stelt je dat in staat om betere waardeproposities te maken, betere manieren te vinden om je klanten te bereiken en een effectievere customer relationship op te bouwen.
Het invullen van de Empathy Map gebeurt aan de hand van zes vragen.

Wat denkt en voelt de gebruiker?

Bij het schetsen van de mening van de klant ga je dieper in op wat de gebruiker denkt en voelt. Je probeert de echte gevoelens van de klant te achterhalen.

Wat hoort de gebruiker?

Wat de gebruiker hoort heeft betrekking op de invloed die de omgeving heeft op de gebruiker.
Denk aan vragen als:

 • Welke kanalen zijn invloedrijk?
 • Door wie wordt de gebruiker werkelijk be├»nvloed?
 • In welke mate luistert de gebruiker wat een vriend of familielid zegt

Wat ziet de gebruiker?

Bij het achterhalen wat de gebruiker ziet, wordt het milieu waarin de gebruiker leeft nader bekeken.
Denk na over de volgende vragen:

 • door wie wordt de gebruiker omringd?
 • wie zijn de vrienden van de gebruiker?
 • aan welk soort aanbiedingen wordt de gebruiker dagelijks blootgesteld?
 • welke problemen ontmoet de gebruiker?

Wat zegt en doet de gebruiker?

Naast het achterhalen van gedachten en gevoelens, dien je ook inzicht te verwerven in wat de gebruiker zegt en doet.
Denk na over vragen als:

 • wat zou de gebruiker kunnen vertellen aan anderen?
 • welke houding zou de gebruiker kunnen aannemen?
 • hoe zou de gebruiker zich in het publiek kunnen gedragen?

Van belang bij deze vraag is ook om te achterhalen waar de spanning zit tussen wat een klant zegt en doet en wat deze klant denkt en voelt.

Waar zit de pijn?

Vragen die hierbij een rol spelen:

 • wat zijn de grootste frustraties van de gebruiker?
 • welke hindernissen ondervinden de gebruikers?
 • welke risico’s kunnen de gebruikers afschrikken?

Wat wil de gebruiker bereiken?

Hier geef je antwoord op vragen als:

 • hoe meet de gebruiker succes?
 • wat is de toekomstvisie van de gebruiker?
 • wat zijn doelstellingen van de gebruiker?

Succes!

Bekijk het filmpje Download de map

Onze partners